Dit is de disclaimer van de website van Argos Deuren®, gevestigd te Gorredijk. Bij het ontwerp en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Argos Deuren® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Argos Deuren® is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Argos Deuren® is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Argos Deuren®. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Argos Deuren.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Argos Deuren® is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Argos Deuren® wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Argos Deuren® die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd.

error: Content is protected !!